[TSDV-41571] & ;& ;& ;& ;& ; Hoshizaki Kurumi – & ;& ;& ;& ;& ;