Kobayakawa Reiko, Mizukami Yukie, Morishita Mio, Oosaki Shizuko